/ Главная страница / Контакты /  

 

Cферы применения эко-биотехнологии МИКРОЗИМ™:

/ Почва / Водоемы / Cточные воды / Органические отходы / Воздух /

 

 

 

 

Новости
 

 


Фотогалерея
 

 


Форум / Вопросы

 

 

Библиотека

 

 

Полезная информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезная информация

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про охорону навколишнього природного середовища

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про відходи

П О С Т А Н О В А
від 25 березня 1999 р. N 465

Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами

МIНСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА У К Р А Ї Н И
Н А К А З в д 27.06.2008  N 190

Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водов дведення в населених пунктах України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЙ ПОЛIТИКИ У К Р А Ї Н И
Правила приймання стічних вод підприємств у комунальній  та в домчої  системи каналізації   населених пункт в України

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

 

Санітарні правила для підприємств м'ясної промисловості

Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для суб'єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів, Правил ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці

 

 Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України

  

Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі

 

 Санітарні правила для підпріємств кондитерської промисловості (крім підприємств, що виготовляють кремові кондитерські вироби)

Про стягнення платежів за забруднення водойм підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства та Правила приймання стічних вод підприємств в комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України

 

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок суб'єктів, що використовують водні ресурси або виконують господарську діяльність у межах водоохоронних зон

Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України

Водний кодекс України

Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях водного фонду, пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації

 

 

 

/ Биологическая очистка водоемов: очистка воды и донных отложений от органического, биогенного, биологического, и фито- загрязнения, восстановление самоочищения, ...

/ Биологическая очистка почвы и воды от нефтяного загрязнения: биодеструкция нефтяного загрязнения, очистка сточных вод, биоремедиация, биодеградация шламов, нефтеотходов, очистка резервуаров ...

/ Биологическая очистка сточных вод ферм, птицефабрик, свинокомплексов ...

/ Утилизация и обезвреживание жира, очистка сточных вод пищевых предприятий (рестораны, кафе) ...

/ Утилизация отходов, компостирование  ...

/ Биологическая утилизация органических отходов: жира, фекалий, навоза, помета, опилок, пищевых отходов ...

 


Интернет реклама

 

 

Очистка водоемов, прудов, озер, борьба с сине-зелеными водорослями

Компостирование органики, биоферментация

 

Биопрепараты МИКРОЗИМ™
Биопрепараты микробно-ферментные для биологической очистки почвы, очистки водоемов, очистки сточных вод, утилизации, обезвреживания, и переработки отходов:

/ Очистка почвы от нефтяных загрязнений, биодеструкторПрепарат-биодеструктор нефтяного загрязнения "ПЕТРО ТРИТ" /
/ конверсия отходовCостав для био очистки и восстановления водоемов "ПОНД ТРИТ"/
/ конверсия отходовCостав для биологической очистки сточных вод "ДЭЙРИ ТРИТ"/
/ конверсия отходовCостав для утилизации фекалий для септиков "СЕПТИ ТРИТ"/
/ конверсия отходовCостав для разложения жира в жироуловителях "ГРИЗ ТРИТ"/
/ конверсия отходовДругие микробно-ферментные составы (препараты) МИКРОЗИМ™ /

 

ЧП Фирма 'ПолимерКомплект' 2006

/ Главная / Сертификаты на продукцию /  

Бактерии для септиков, очистка и поддержание септика, утилизация хозфекальных отходов и сточных вод в септике

Нейтрализация летучих соединений запахов

Очистка почвы и воды от нефтяного загрязнения, биодеструктор, биоремедиация почвы и водоемов, микробиологическая очистка от нефтепродуктов

Биологическая очистка сточных вод, биопрепараты для биологической очистки сточных вод

Биотехнология и биопрепараты Микрозим(tm) для утилизации и обезвреживания органических отходов, очистки почвы, очистки водоемов, воды, очистки сточных вод, очистки воздуха, компостирования, очистки септиков, нейтрализации запахов.

 

 

Строй-Прайс - Все строительные материалы Украинский портАл Украина Строительная Rambler's Top100 Украинский портал бизнес 
объявлений Каталог сайтов на http://www.allindustry.com.ua/